Main Content

Vår verksamhet

Byggstyrning i Mälardalen AB är ett projekt- och byggledningsföretag som planerar och genomför byggprojekt på konsultbasis tillsammans med våra uppdragsgivare. Huvuddelen av våra uppdrag finns i Uppsala och Stockholm. Vi tillför rätt kompetens till ditt projekt med våra engagerade och positiva medarbetare. Tillsammans med uppdragsgivaren sätter vi samman en stark och välbalanserad projektorganisation utifrån varje projekts förutsättningar.

Läs mer

Projektledning

Med bred kompetens leder vi projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till förvaltningsskedet. Våra byggledare fungerar som länk mellan entreprenörer, projektörer, beställare och myndigheter. Hyresgästkoordinatorn är länken mellan de olika organisationerna hos beställare, hyresgäst och entreprenör. Hyresgästkoordinatorns uppgift är att se till att allt kring hyresgästanpassningen av lokalen fungerar.

Läs mer

Våra verksamhetsområden

Byggstyrning verkar i huvudsak inom följande verksamhetsområden: projektledning, projekteringsledning, byggledning, byggplatsledning, hyresgästkoordination, utredningar (tidiga skeden), kalkyler, kostnadsbedömningar, kostnadsstyrning, kontrollansvar enligt PBL, myndighetskontakter, el-besiktningar, förfrågningar, upphandling, inköp med mera.

Läs mer

Arbeta med oss

Är du intresserad av att jobba med oss?

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och på Byggstyrning arbetar vi därför aktivt med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Inom vårat företag får man möjlighet att arbeta med många spännande uppdrag som innefattar stora delar av vår verksamhet.

Nyfiken? Läs mer här